top of page

Kavach Remedies

Anchor 1
Astrology-Crystals
Rudraksh Remedy for Nava Grahas

Bal Raksha Kavach,

Grabh Raksha Kavach,

Nazar Dosh Nivaran Kavach,

Katyayani Kavach

Sri Gopal Kavach,

ShivaGauri Kavach,

Sri Krishna Kavach

Saraswati Kavach

Sri Kuber Kavach

Sri Ganesh Kavach

Sri Ganesh Kavach

Shree Mahalaxmi Kavach

Sri Ganesh Kavach

Shree Mahalaxmi Kavach

Rudra Kavach

Mahamrityunjaya Kavach

Mahamrityunjaya Kavach

Maruti Kavach

Kaal Bhairav Kavach

Kanakdhara Kavach

Kanakdhara Kavach

Baglamukhi Kavach

Vichitraveer Kavach,

Shani-sade sati

Vastu
dosh Nivarak Kavach,

Dashmahavidya Kavach,

Om Kavach,

Hanuma Kavach

bottom of page